D & C logo DEBIT & CREDIT Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 8. IV. emelet
Tel: 332-0753, 332-0754 Fax: 302-4531
E-mail: office@debit.hu

Fõlap


Referenciák | Árjegyzék


Rövid cégismertetõ

Társaságunk német-magyar vegyesvállalatként indult 1990-ben, de a tulajdonosi struktúra a 2000. évi tõkeemeléssel egyidõben megváltozott, és mint a cég korábbi kisebbségi tulajdonosa és ügyvezetõje átvettem a társaság teljes ellenõrzését.

Cégem magyarországi vállalkozások könyvelésével és bérszámfejtésével foglalkozik, valamint adó-, pénzügyi és gazdasági tanácsadással, bérbeadjuk továbbá saját fejlesztésû pénzügyi és számviteli információs rendszerünket más könyvelõ irodák és egyedi felhasználók részére. Tizennyolc állandó munkatársunk van és szükség esetén bevonjuk az eseti feladatok végrehajtásába az információs rendszerünket használó partnereket is.

Nekem közgazdasági egyetemi diplomám van és bejegyzett adótanácsadó vagyok (AT-9377). Ezen kívül elvégeztem a Közgazdasági Továbbképzõ Intézet gazdasági ellenõrzési szakát is.Referenciáink

fõleg a vegyesvállalatokat említve több mint 250 ügyfelünk közül. A listából is látható, hogy van gyakorlatunk a magyar mellett más formájú beszámolók készítésében is, kielégítve mind a magyar mind a külföldi havi és éves információs ígényeket.

Szakmai felelõsségbiztosítással rendelkezünk a GENERALI-PROVIDENCIA biztosítónál, melynek biztosítási összegét növekvõ árbevételünk miatt 10 MFt-ra emeltük. Tevékenységünk 1990. évi kezdete óta azonban felelõsségi ügyünk nem volt.Áraink

1. Alapdíj:

2. Párhuzamos költséghely, költségviselõ könyvelés : 10.000 Ft/hó

3. Az alapdíjak magukban foglalják 1000 db könyvelési tétel feldolgozását is a KARTON 1,2,3,... számviteli program segítségével és az ezen program által nyújtott információs szolgáltatásokat (fõkönyvi, vevõ és szállító folyószámla kivonatok, mérleg és eredménykimutatás magyar és angol nyelven, költséghely elszámolás, igény esetén tételes kartonok), valamint a teljes könyvelési dokumentáció zárás utáni elektronikus archiválását 1 példányban.

4. Minden további megkezdett 1000 db/év könyvelési tétel:

melybõl a megrendelõ általi elõzetes adatrögzítés esetén az engedmény 30%.

5. Az 1-4.pontban megadott árak az irodánkban történõ könyvelésre vonatkoznak, ha az ügyfél a saját irodájában kívánja igénybe venni szolgáltatásainkat, arra egyedi kalkuláció készül, a 11.ponban szereplõ árak alapján.

6. Teljes könyvelési dokumentáció kinyomtatása papírra 2.000 Ft/minden megkezdett ezer tételszám után.

7. A könyvelési tételek várható száma az elõzõ évi tény adatok, vagy - új ügyfél esetében - elõzetes kalkuláció alapján történik. Ha a forgalom lényeges változása vagy kalkulációs hiba miatt a tény könyvelési tételszám eltér az árképzés alapját jelentõ darabszámtól, év közben áremelési jogot csak akkor tartunk fenn (és árvisszatérítési kötelezettséget csak akkor vállalunk), ha a tény a kalklulációtól legalább két sávval tér el.

(Példa: Ha valaki várható 800 db könyvelési tételszám miatt az alapdíjat fizette, de a tény darabszám 1001-2000 közé esett, akkor a tárgyévben az ár nem változik, csak a következõ évben lesz ez az árképzés alapja. Ha viszont a tény darabszám 2001-3000 közé esik, akkor az 5.pont szerinti díj a szerzõdésközös megegyezéssel történõ módosítása után felszámításra kerül.)

8. Éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítõ melléklet), adóbevallás és társasági adóbevallás elkészítése: 1 havi díj

9. Különösen alacsony könyvelési tételszám (éves 300 db alatt) az 1. és 2.pontban meghatározott alapdíjból az engedmény 30%.

10. A bérszámfejtés díja : 3.000 ft/fõ/hó

11. Az alap adminisztráció megszervezésén, a könyveléssel kapcsolatos munkákon és tanácsadáson túl a megrendelõ telephelyén igényelt rendszeres vagy eseti személyes konzultáció, tanácsadás, szakértés:

12. Áraink nettó árak, azokat 25% általános forgalmi adó növeli.

13. Fizetési feltételek:

A teljesítésrõl kiállított számlán feltüntetett fizetési határidõ (teljesítéstõl számított 8 naptári nap).

14. A könyvelési tételszám nagy mértékben függ attól, hogy mennyire rendezett a pénztári forgalom. Az azonos jellegû készpénzes költségszámlák összevonásával, készpénzes értékesítés esetén heti vagy havi forgalmi összesítéssel nagy mértékben lehet csökkenteni a tételszámot.

15. A fenti árak 2003-2004. években érvényesek és 2002. második féléve óta alkalmazzuk az új ügyfelekre.


B U D A P E S T 2003. január 2.


Cégismertetõ | Referenciák | Árjegyzék